EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu BIO-HYBRYDA są doskonałym rozwiązaniem problemu oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. Do każdego z modeli przypisana jest konkretna ilość ścieków (przepustowość dobowa) jaką oczyszczalnia jest w stanie przerobić w ciągu 24 godzin z uwzględnieniem zapasu, który gwarantuje skuteczność oczyszczania także w przypadku chwilowego zwiększenia ilości ścieków np. podczas wizyty gości.
BIO-HYBRYDA doskonale radzi sobie z oczyszczaniem typowych ścieków bytowych(powstających w domach jednorodzinnych), oraz tych pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie gastronomii, hotelarstwa, agroturystyki, usług itp. Ważne jest aby ścieki nie zawierały dużych ilości substancji blokujących procesy biologiczne, a ich skład powinien być możliwie zbliżony do ścieków socjalno-bytowych.

Nasze oczyszczalnie biologiczne pracują w nowoczesnej technologii hybrydowej- MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) pozwalającej poddać ścieki jednocześnie działaniu mikroflory złoża biologicznego i osadu czynnego. Stosujemy jedno z najlepszych rozwiązań technologicznych, dlatego gwarantujemy wysoką skuteczność oczyszczania oscylującą wokół 97%.

Z technologii hybrydowej poza zwiększoną skutecznością i szybkością oczyszczania ścieków wynikają istotne korzyści eksploatacyjne. Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA jest odporna na przerwy w dopływie energii elektrycznej przez ponad 70 godzin, oraz na brak dopływu ścieków (nawet do 3 tygodni). Jej ważną zaletą jest duża tolerancja dla objętości dopływających ścieków podczas chwilowego przeciążenia nie dochodzi do wyjałowienia reaktora, jak często bywa w oczyszczalniach działających jedynie w oparciu o osad czynny.

Oczyszczalnie typu BIO-HYBRYDA mają postać cylindrycznych zbiorników wykonanych z GRP (żywice poliestrowe zbrojone włóknem szklanym) podzielonych przegrodami na trzy komory technologiczne. Powierzchnia zbiornika jest poprzecznie karbowana, co nadaje mu wysokie parametry wytrzymałościowe i pozwala na montaż do 1,2m pod gruntem bez żadnych dodatkowych wzmocnień (betonowanie, obsypka z suchego betonu itp.) Oczyszczalnia jest niewielka (kompaktowa) i na tyle lekka, że do jej transportu, rozładunku i montażu nie jest potrzebny żaden ciężki sprzęt. Wewnątrz zbiornika zachodzą wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków tj. proces beztlenowy (denitryfikacja), po którym następują przemiany tlenowe (nitryfikacja). Ich celem jest usunięcie ze ścieków substancji zanieczyszczających zawiesiny ogólnej.

Po przejściu przez cały układ technologiczny oczyszczalni ścieki pozbawione są co najmniej 97% zanieczyszczeń i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra z 24 lipca 2006r. Mogą zatem zostać odprowadzone do gruntu, wód powierzchniowych lub wykorzystane gospodarno np. do nawadniania ogrodu.

Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA spełnia wymaganie europejskiej Normy PN-EN 12566-3, jest więc całkowicie bezpieczna i ekologiczna, a podczas jej eksploatacji do środowiska nie przedostają się żadne szkodliwe substancje.
 

WYBIERZ ROZWIĄZANIE

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z poletkiem rozsączającym. Poletko zajmuje małą powierzchnię działki, stosuje się je w dobrych warunkach gruntowo wodnych.

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i poletkiem rozsączającym w nasypie. Poletko rozsączające w nasypie stosuje się w trudnych warunkach gruntowo wodnych.

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA ze studnią chłonną. Zajmuje małą powierzchnię, stosuje się ją w dobrych warunkach gruntowo wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna.

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i studnią chłonną w nasypie. Zajmuje mało miejsca, stosuje się w trudnych warunkach gruntowo wodnych

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonej wody do cieku wodnego np. rów, rzeka.

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.

OCZYSZCZALNIA EKOLOGICZNA EKO

Oczyszczalnie typu EKO to tzw. oczyszczalnie drenażowe, czyli złożone z osadnika gnilnego i odpowiednio dobranego drenażu rozsączającego.

Głównym elementem składowym oczyszczalni ekologicznej jest osadnik gnilny, w którym zachodzi beztlenowe oczyszczanie ścieków składające się z szeregu procesów mechanicznych i biologicznych. Ścieki surowe po opuszczeniu budynku trafiają do pierwszej komory osadnika gnilnego, gdzie działają na nie siły fizycznego tworzenia osadów. W naturalny sposób substancje lżejsze od wody tj. głównie tłuszcze wypływają na powierzchnię i tworzą tzw. kożuch powierzchniowy, z kolei składniki ciężkie opadają na dno osadnika i zasilają masę osadu pierwotnego. W obu warstwach tj. w kożuchu powierzchniowym i osadzie pierwotnym zachodzi proces fermentacji beztlenowej, w którym biorą udział różnorodne kultury bakterii beztlenowych. Bakterie te odżywiają się składnikami osadów doprowadzając z czasem do ich upłynnienia i częściowej mineralizacji.

Ścieki pozostające pomiędzy warstwami osadu przepływają do kolejnych komór osadnika, gdzie proces wytrącania osadów się powtarza. W ostatniej komorze osadnika jest zainstalowany filtr z PE, którego zadaniem jest doczyszczenie ścieków przed ich odpływem do drenażu rozsączającego.

Nasza firma produkuje rodzinę osadników gnilnych typu EKO złożoną z trzech modeli przeznaczonych dla domów o różnej liczbie mieszkańców. Osadniki dla rodzin 1-5 osobowych są dwukomorowe, a wszystkie większe tj. przeznaczone dla przedziałów 1-10 oraz 10-20 osób składają się z trzech komór.

Z osadnika ścieki przepływają do drenażu rozsączającego, gdzie są doczyszczane tlenowo. System ten wykorzystuje naturalne procesy prowadzące do samooczyszczania się gruntów to znaczy, że pozbawione zawiesin ścieki są ostatecznie doczyszczane dopiero po wprowadzeniu ich do gruntu.

Oczyszczalnie drenażowe są proste technologicznie, nie wymagają przyłączenia energii elektrycznej, a ich obsługa sprowadza się do corocznego oczyszczania osadnika z nagromadzonych w nim osadów, oraz dozowania preparatu bakteryjno-enzymatycznego wspomagającego fermentację beztlenową w osadniku.

WYBIERZ ROZWIĄZANIE

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków typu EKO z poletkiem rozsączającym.

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.Ekologiczna oczyszczalnia ścieków typu EKO z poletkiem rozsączającym w nasypie.

Przejdź dalej aby dowiedziec się więcej o tym rozwiązaniu.