EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem wody pościekowej do cieku wodnego.

Zdjęcie

Jeśli na terenie działki lub w jej granicy znajduje się ciek wodny (rów melioracyjny, strumień, rzeka itp.) to można do niego odprowadzić ścieki oczyszczone w przydomowej biologicznej oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA. Jest to rozwiązanie najprostsze i najtańsze, ponieważ instalacja oczyszczalni ogranicza się do posadowienia zbiornika i ułożenia rurociągu łączącego zbiornik z istniejącym ciekiem wodnym. BIO-HYBRYDA gwarantuje stabilną wysoką jakość oczyszczonych ścieków potwierdzoną raportem z badań przeprowadzonych przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z PN EN 12566-3+A1:2009, dlatego odprowadzanie oczyszczonych w niej ścieków do wód powierzchniowych jest prawnie dozwolone. W przypadku wyboru tego rozwiązania bez znaczenia jest poziom lustra
wód gruntowych, oraz rodzaj i stopień wodoprzepuszczalności gruntu. Możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do istniejącego cieku wodnego, sprawia że bez znaczenia jest poziom lustra wód gruntowych, oraz rodzaj i stopień wodoprzepuszczalności gruntu.

Szacunkowy koszt zakupu/montażu oczyszczalni biologicznej z odprowadzeniem wody pościekowej do cieku wodnego

Oczyszczalnia dla max. 5 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA2500
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 8000 zł
BIO-HYBRYDA 2500  
2. Montaż instalacji 1600 zł
Razem: 9600 zł
Oczyszczalnia dla max. 10 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA4000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 9600 zł
BIO-HYBRYDA 4000  
2. Montaż instalacji 1800 zł
Razem: 11400 zł
Oczyszczalnia dla max. 15 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA6000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 14200 zł
BIO-HYBRYDA 6000  
2. Montaż instalacji 2000 zł
Razem: 16200 zł
Oczyszczalnia dla max. 20 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA8000
1. Oczyszczalnia biologiczna typuu 18100 zł
BIO-HYBRYDA 8000  
2. Montaż instalacji 2000 zł
Razem: 20100 zł