EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA ze studnią chłonną

Zdjęcie

Jeżeli mają Państwo szczęście posiadania suchej, piaszczystej działki, gdzie głównymi składnikami podłoża są piaski, żwiry i pospółki, a poziom lustra wód gruntowych utrzymuje się co najmniej 2m p.p.t to polecamy instalację oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków poprzez studnie chłonną. Studnia chłonna to układ składający się z warstw filtracyjnych i centralnego odbiornika ścieków- obudowy studni chłonnej. Powierzchnia wykopu pod studnię chłonną powinna być tak dobrana , aby na każdego użytkownika oczyszczalni przypadały co najmniej 3 m2 rozsączenia. W przygotowanym wykopie układa się kolejno warstwy mające za zadanie ułatwienie procesu infiltracji oczyszczonych ścieków do gruntu. Niższą warstwę filtracyjną o grubości 1m stanowi pospółka piaskowo-żwirowa , na której układa się kolejną warstwę - żwir płukany we frakcji 16-32 mm
(min. 30cm) W centralnej części wykopu na warstwie żwiru płukanego zostaje ustawiona odbiorcza część studni chłonnej - obudowa studni chłonnej lub żelbetowy krąg z pokrywą. Ścieki dopływające z oczyszczalni trafiają do obudowy studni, stąd przedostają się do warstwy żwiru i rozpływają równomiernie wewnątrz studni chłonnej i dalej do gruntu rodzimego.

Szacunkowy koszt zakupu/montażu oczyszczalni biologicznej ze studnią chłonną

Oczyszczalnia dla max. 5 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA2500
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 8000 zł
BIO-HYBRYDA 2500  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Montaż instalacji 2500 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(40 ton)    1400 zł
5. Żwir płukany (13 ton) 1560 zł
Razem: 14340 zł
Oczyszczalnia dla max. 10 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA4000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 9600 zł
BIO-HYBRYDA 4000  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Montaż instalacji 3000 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(58 ton)    2030 zł
5. Żwir płukany (18 ton) 2160 zł
Razem: 17670 zł
Oczyszczalnia dla max. 15 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA6000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 14200 zł
BIO-HYBRYDA 6000  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Montaż instalacji 3500 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(80 ton)    2800 zł
5. Żwir płukany (25 ton) 3000 zł
Razem: 24380 zł
Oczyszczalnia dla max. 20 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA8000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 18100 zł
BIO-HYBRYDA 8000  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Montaż instalacji 4000 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(96 ton)    3360 zł
5. Żwir płukany (30 ton) 3600 zł
Razem: 29940 zł