EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z poletkiem rozsączającym.

Zdjęcie

Gdy warunki gruntowo-wodne w planowanym miejscu instalacji sprzyjają rozsączeniu oczyszczonych ścieków tj. kiedy grunt jest dobrze przepuszczalny np. piaszczysty, a wody gruntowe utrzymują się nisko (co najmniej 2m p.p.t)- to polecamy wykonanie poletka rozsączającego. Jest to wydajny układ rozsączający, który dodatkowo zajmuje niewiele miejsca. Powierzchnia poletka rozsączającego uzależniona jest od wielkości oczyszczalni - na jednego stałego użytkownika przyjmuje się od 3 do 5 m2. Poletko zbudowane jest z jednolitej płyty chłonnej wykonanej z ułożonych kolejno warstw filtracyjnych. Istnienie tej płaszczyzny stanowi przewagę poletka nad tradycyjnym drenażem, ponieważ pozwala zastosować krótsze nitki rozsączające i jednocześnie otrzymać dużą powierzchnię chłonną. Do budowy poletek rozsączających używamy żwiru płukanego we frakcji 16-32mm i pospółki piaskowo-
żwirowej charakteryzującej się bardzo wysoką przepuszczalnością wody. Standardowe poletko rozsączające składa się z metrowej grubości warstwy pospółki piaskowo-żwirowej, na której ułożony jest żwir płukany( grubość warstwy min. 30cm) i perforowane rury dnerarskie. Od góry warstwy chłonne zabezpiecza się geowłókniną o gramaturze 120g/m2.

Szacunkowy koszt zakupu/montażu oczyszczalni biologicznej z poletkiem rozsączającym

Oczyszczalnia dla max. 5 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA2500
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 8000 zł
BIO-HYBRYDA 2500  
2. Elementy drenażu 500 zł
3. Montaż instalacji 2500 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(40 ton)    1400 zł
5. Żwir płukany (13 ton) 1560 zł
Razem: 13960 zł
Oczyszczalnia dla max. 10 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA4000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 9600 zł
BIO-HYBRYDA 4000  
2. Elementy drenażu 750 zł
3. Montaż instalacji 3000 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(58 ton)    2030 zł
5. Żwir płukany (18 ton) 2160 zł
Razem: 17540 zł
Oczyszczalnia dla max. 15 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA6000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 14200 zł
BIO-HYBRYDA 6000  
2. Elementy drenażu 1000 zł
3. Montaż instalacji 3500 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(80 ton)    2800 zł
5. Żwir płukany (25 ton) 3000 zł
Razem: 24500 zł
Oczyszczalnia dla max. 20 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA8000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 18100 zł
BIO-HYBRYDA 8000  
2. Elementy drenażu 1500 zł
3. Montaż instalacji 4000 zł
4. Pospółka piaskowo-żwirowa(96 ton)    3360 zł
5. Żwir płukany (30 ton) 3600 zł
Razem: 30560 zł