EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA ze studnią chłonną w nasypie.

Zdjęcie

Jeżeli warunki gruntowe na Państwa działce są trudne tzn. grunt jest ciężki, słabo przepuszczalny dla wody (jak np. gliny, iły) i/lub występuje wysoki poziom wód gruntowych, to ścieki oczyszczone można skutecznie odprowadzić za pośrednictwem studni chłonnej wyniesionej ponad poziom terenu i umieszczonej w kopcu filtracyjnym (nasypie). Studnia chłonna w nasypie jest zatem układem technologicznym, który można zastosować dosłownie w każdych warunkach. Kluczową funkcję pełni w tym układzie przepompownia ścieków oczyszczonych, którą należy zainstalować za zbiornikiem oczyszczalni. Dzięki przepompowni możliwa jest zmiana wysokości, na jakiej ścieki wprowadzane są do gruntu tj. miejsce zrzutu zostaje wyniesione ponad poziom terenu. Technologia wykonania studni chłonnej w nasypie jest w zasadzie taka sama jak w
przypadku standardowej studni chłonnej zlokalizowanej pod powierzchnią gruntu, jedyną różnicą jest zmiana rzędnej położenia poszczególnych jej elementów. Podczas instalacji wykonuje się wykop, który wyznacza obszar studni chłonnej. Na dnie wykopu układa się warstwę pospółki piaskowo-żwirowej o grubości 100 cm, a na niej 30 cm żwiru płukanego we frakcji 16-32 mm (ta warstwa znajduje się ponad poziomem terenu). Po wyrównaniu warstwy żwirowej w centralnej części studni umieszcza się obudowę studni chłonnej lub żelbetowy krąg studzienny z pokrywą. Na koniec gotowe warstwy chłonne osłania się geowłókniną o gramaturze 120 g/m2 i przykrywa gruntem rodzimym tworząc charakterystyczny dla tego rozwiązania kopiec.

Szacunkowy koszt zakupu/montażu oczyszczalni biologicznej ze studnią chłonną w nasypie

Oczyszczalnia dla max. 5 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA2500
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 8000 zł
BIO-HYBRYDA 2500  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 2500 zł
6.Pospółka piaskowo-żwirowa(40 ton)    1400 zł
7. Żwir płukany (13 ton) 1560 zł
Razem: 16790 zł
Oczyszczalnia dla max. 10 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA4000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 9600 zł
BIO-HYBRYDA 4000  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 3000 zł
6.Pospółka piaskowo-żwirowa(58 ton)    2030 zł
7. Żwir płukany (18 ton) 2160 zł
Razem: 20120 zł
Oczyszczalnia dla max. 15 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA6000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 14200 zł
BIO-HYBRYDA 6000  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 3500 zł
6.Pospółka piaskowo-żwirowa(80 ton)    2800 zł
7. Żwir płukany (25 ton) 3000 zł
Razem: 26830 zł
Oczyszczalnia dla max. 20 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA8000
1. Oczyszczalnia biologiczna typuu 18100 zł
BIO-HYBRYDA 8000  
2. Obudowa studni chłonnej 880 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 4000 zł
6.Pospółka piaskowo-żwirowa(96 ton)    3360 zł
7. Żwir płukany (30 ton) 3600 zł
Razem: 32390 zł