EKOPOL PRODUKTY CENNIK INFORMACJE I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z poletkiem rozsączającym w nasypie.

Zdjęcie

W trudnych warunkach gruntowo-wodnych najlepszym rozwiązaniem okazuje się być poletko rozsączające w nasypie. Jest to wariant, który doskonale sprawdzi się, gdy: - w planowanym miejscu instalacji oczyszczalni występują ciężkie, słabo przepuszczające wodę grunty jak np. gliny lub siły. -grunt jest dobrze przepuszczalny, ale wody gruntowe utrzymują się bardzo płytko tj. mniej niż 2 m p.p.t W tym przypadku konieczne jest zastosowanie przepompowni ścieków oczyszczonych , z której ścieki sukcesywnie (małymi porcjami) pompuje się do nasypu, gdzie odbywa się rozsączenie. Poletko w nasypie składa się z takich samych warstw jak standardowe rozsączenie z tą różnicą, że całość jest wyniesiona kilkadziesiąt cm ponad poziom terenu. Dolną warstwę filtracyjną o grubości 1m stanowi pospółka piaskowo-żwirowa , która jest przynajmniej częściowo zagłębiona w gruncie. Na pospółce piaskowo-
żwirowej spoczywa warstwa żwiru płukanego we frakcji 16-32 mm. W żwirze umieszcza się rury perforowane o średnicy 110mm, a całość poletka zabezpiecza geowłókliną o gramaturze 120g/m2. "Wystające" ponad teren poletko okrywa się gruntem rodzimym tworząc charakterystyczny kopiec. Wyniesienie poletka ponad grunt sprawia, że można je zastosować w każdych warunkach. Ścieki w takim poletku są skutecznie rozsączone , nawet gdy podłoże stanowi glina lub lustro wód gruntowych napotykamy kilka centymetrów pod powierzchnią terenu.

Szacunkowy koszt zakupu/montażu oczyszczalni biologicznej z poletkiem rozsączającym w nasypie

Oczyszczalnia dla max. 5 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA2500
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 8000 zł
BIO-HYBRYDA 2500  
2. Elementy drenażu 500 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 2500 zł
6. Pospółka piaskowo-żwirowa(40 ton)    1400 zł
7. Żwir płukany (13 ton) 1560 zł
Razem: 16410 zł
Oczyszczalnia dla max. 10 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA4000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 9600 zł
BIO-HYBRYDA 4000  
2. Elementy drenażu 750 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 3000 zł
6. Pospółka piaskowo-żwirowa(58 ton)    2030 zł
7. Żwir płukany (18 ton) 2160 zł
Razem: 19990 zł
Oczyszczalnia dla max. 15 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA6000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 14200 zł
BIO-HYBRYDA 6000  
2. Elementy drenażu 1000 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 3500 zł
6. Pospółka piaskowo-żwirowa(80 ton)    2800 zł
7. Żwir płukany (25 ton) 3000 zł
Razem: 26950 zł
Oczyszczalnia dla max. 20 stałych
użytkowników BIO-HYBRYDA8000
1. Oczyszczalnia biologiczna typu 18100 zł
BIO-HYBRYDA 8000  
2. Elementy drenażu 1500 zł
3. Przepompownia ścieków 1450 zł
4. Pompa J10P 1000 zł
5. Montaż instalacji 4000 zł
6. Pospółka piaskowo-żwirowa(96 ton)    3360 zł
7. Żwir płukany (30 ton) 3600 zł
Razem: 33010 zł